Односот на работниците спрема заштита на деловната тајна

Под поимот деловна тајна се подразбира сите податоци и инфорамции кои се користат во бизнисот ,кој припаѓа на деловниот субјект,обезбедува економска корист и обезбедува одредена предност над конкуренција
Доколку сопственикот или раководителот се сомнева дека некој од вработените ја злоупотребува работата на компанијата или работи за интереси на конкуретни компании односно врши оддавање на деловна тајна, истиот може да ангажира приватен детектив од Детективската агенција Деа Детектив кој врши апсолутно дискретна и доверлива истрага со цел да се дознае вистината.
ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ?