Проверка на биографија (CV) на лице

Детективската агенција Деа Детектив  врши проверка на  точноста на  податоците на лицето кое аплицирало за работа.
Целта на проверката е: вистинитоста на доставената документација за правниот, здраствен, финасиски, образовен статус на лицето,утврдување на постоење на криминално минато, како и негативни моменти од работа во предходната компанијата во која што работел.
Проверка на кандидатите кои аплицираат за работа стана вообичаена работа во нашето општество.

Детективска агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ дискретно и професионално може да ja провери веродостојноста на податоците од биографијата на кандидатот.
ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ?