Утврдување на вистинитоста во различни ситуации  во  интерес на странката

Превенција од малолетничка деликвенција, брачно неверство, пред брачна проверка 
Превенција од малолетничка деликвенција
 
Приватниот детектив се изнајмува со цел да се провери дали најмладите членови на семејството се изложени на ризик на малолетничка деликвенција, членство во верски секти, движење и контакти во криминогени средини. Оттука голем број родители сакаат да знаат во какво друштво се движи нивното дете, кои се неговите другари, каде излегува и со какви лица контактира со цел да бидат навремено информирани и да може да се спречи таквото однесување.
Брачно неверство
 
Доколку некој се сомнева дека партнерот не е чесен, без разлика дали се работи за сопруг(сопруга ) или пак за момче(девојка), може да ангажира приватен детектив кој врши апсолутно дискретна и доверлива истрага со цел да се дознае вистината.
Постојат бројни знаци кои укажуваат на можноста за брачно неверство или неверство во врска. Промените во однесувањето или комуникацијата, ненадејни обврски, нови и невообичаени навики ...Сето тоа може да укажува на 
Пред да преземете конкретни чекори и поднесување обвиненија, важно е целосно да се разбере дали е измамен брачениот другар или едноставно се работи за недоразбирање. Собирањето на соодветни докази во повеќето случаи може да биде многу деликатно прашање. Следењето на лице или возило, фотографирање се дел од стандардните методи за собирање доказ за неверство.
Детективската агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ има долгогодишно искуство во откривање брачна измама, што е докажано со голем број успешно завршени случаи.
 
Пред брачна проверка
Барањата за предбрачна проверка на потенцијалниот иден брачен партнер се последица на новото време и опасноста поврзана со можноста на манипулација со оглед на тоа што интернетот зазема сè поголемата улога во нашите животи. Луѓето се запознаваат преку социјалните мрежи на интернет и често пати имаат погрешна искривена слика за партнерот. Имајки предвид дека не сте во можност да го запознаете потенциалниот партнер, информацијата до која ќе дојде приватниот детектив на Детективската агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ често може да биде клучна за донесување правилна одлука.
ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ?