Проверка на злоупотреби со платени боледувања

Злоупотреба на боледување може сериозно да влијe на успехот на деловниот субјект. 

Истражувањата на случаи на сомневања во врска со злоупотреба на платено боледувања покажуваат голем процент на користење на боледување поради некои други причини кои немале врска со здраствената состојба,напуштање или заминување од местото на живеење ( одмор,патување ) ; извршување на друга профитабилна работа ( работа на црно или во друга конкурентна компанија) па оттука многу компании се соочија со пораст на бројот на вработени кои почесто земаат боледување.
Бројот на лажни боледувања е зголемен, што е потврдено со мноугодишното искуство. 
Детактивската агенција „ДЕА ДЕТЕКТИВ“ нуди детективски услуги за вршење проверки и откривање на евентуални злоупотреби на лажни боледувања .По завршување на надзорот над лицето кое зема лажно боледување ,нарачателот на услугата добива извештај ,и врз основа на собраните сознанија и докази  нарачателот на услугата може да ги користи во понатамошна постапка

Бидејќи оваа злоупотреба не е секогаш лесно и брзо да се докаже, ние препорачуваме да не контактирате . За какви било прашања, или совет ние сме целосно достапни за вас.
ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ?